Produkter

CE märkning

Byggmaterial

 

 
ProduktProduktionsplatsCE certifikatPrestandadeklaration
CL90-S NK SL LALandskrona>>>>
CL90-Q QL KPABStorugns, Gotland>>>>

Kalkstensbaserade produkter och dolomitsten används som råmaterial i ett stort antal byggmaterial.

Kalciumkarbonat eller kalksten används för framställning av cement, som fyllnadsmedel i spackel, puts, tegel, takpapp, plastmattor, målarfärg, betong och lättbetong. Bränd kalk eller kalciumoxid används vid tillverkning av kalksandsprodukter där den släcks i processen och fungerar som bindemedel. Släckt kalk eller kalciumhydroxid används som bindemedel i spackel och puts. Dolomitsten används i framställningen av stenull.

Nordkalk utvecklar och säljer specialprodukter för alla de olika behoven inom byggmaterialindustrin. Nordkalks expertteam för byggmaterialindustrin utvecklar nya kundanpassade produkter och ger rådgivning till kunder.

Välkommen att kontakta oss!

Produkter

Limus är produktnamnet för Nordkalks kalkfillerprodukter för betongmarknaden.
I produktsortimentet ingår åtta kalkfiller från fyra produktionsplatser, Ignaberga (Hässleholm), Uddagården (Falköping), Köping och Orsa.

 

 Produkt

Produktions-
plats

 Produktblad

 CE-Deklaration

Prestanda-
deklaration

 Limus 15 Ignaberga >> >>  >>
 Limus 20 Orsa >> >>  >>
 Limus 25 Köping >> >>  >>
 Limus 40 Köping >> >>  >>

Säkerhetsdatablad

Fin eller finare kalkstensfiller?

Med tillsats av kalkfiller ökas mängden pasta, vilket är ett villkor för att skapa rörlighet i betongen. Beroende på kalkfillrets fraktion påverkas betongens viskositet och stabilitet.

Ett grövre filler ger i huvudsak ett underlag för rörlighet, t ex då krossad ballast används.

Ett finare filler med en större specifik yta ger en högre viskositet och en bättre stabilitet. Kalkfiller kan med fördel användas i all typ av betong för att förbättra reologin.

Med tillsats av kalkfiller ges generellt en ökad hållfasthet, gäller såväl den tidiga hållfastheten som sluthållfastheten. En finmald kalkfiller, t ex Limus 15 ger bäst effekt vad gäller tidig hållfasthet

Asfalt

För att få en behaglig och säker bilresa skall vägen vara av hög kvalitet.

För att detta skall uppnås är vägens jämnhet av stor betydelse.

För att minimera trafikstörningar i form av underhållsarbeten är även livslängden en viktig faktor.

En asfaltmassa av hög kvalitet och en väl uppbyggd och stabiliserad grund är en förutsättning och i alla dessa steg är vår kalk betydelsefull.

 Produkt

 Produktions-
plats

 Produktblad

 CE-Deklaration

Prestanda-deklaration 

 KÖ 100 Köping >> >>  >>
 UD 200 Uddagården >> >>  >>

Säkerhetsdatablad

Välkommen att kontakta oss!

© Nordkalk.com | Sitemap | Integritetsskydd | Användningsvillkor | Member of Rettig Group