Nordkalk

Säkerheten börjar med mig

Nordkalk koncernen i korthet

Nordkalk är Nordeuropas ledande leverantör av kalkstensbaserade produkter.

Vi erbjuder nödvändiga råmaterial till ett stort antal industrier såsom pappers- och cellulosaindustrin, stål- och gruvindustrin, bygg- och kemi-industrin. Våra lösningar bidrar till renare luft och vatten liksom en ökad produktivitet inom lantbruket.

Med produktion på mer än 20 orter runt Östersjön och i Centraleuropa, är vi nära våra kunder. Företaget sysselsätter 1000 personer, varar 150 i Sverige, och hade en omsättning på 298 miljoner euro 2016. Nordkalk är ett helägt dotterbolag till finska Rettig Group.


Kontakt

Nordkalk i siffror

1898
Mer än 100 års verksamhet
996
Anställda
298 M€
Omsättning
9
Länder
21
Orter med gruvor
30+
Verksamhetsorter

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.