Nordkalk

Säkerheten börjar med mig

Nordkalk koncernen i korthet

Nordkalk är norra Europas ledande leverantör av kalkstensbaserade produkter.

Vi erbjuder hållbara produkter för olika områden inom industrin, såsom pappers- och cellulosa, gruv- och metall, bygg- och kemisk industri. Våra produkter främjar miljön genom rökgasrening, vattenrening och jordförbättring. Vi strävar efter ökad kundnytta med mindre miljömässig påverkan.

Med produktion på mer än 20 orter runt Östersjön och i Centraleuropa, är vi nära våra kunder. Företaget sysselsätter 1000 personer, varar 150 i Sverige, och hade en omsättning på 298 miljoner euro 2016. Nordkalk är ett helägt dotterbolag till finska Rettig Group.


Kontakt

Nordkalk i siffror

1898
Mer än 100 års verksamhet
996
Anställda
298 M€
Omsättning
9
Länder
21
Orter med gruvor
30+
Verksamhetsorter

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.