Nordkalk

Säkerheten börjar med mig

Nordkalk koncernen i korthet

Nordkalk är norra Europas ledande leverantör av kalkstensbaserade produkter.

Vi erbjuder hållbara produkter för olika områden inom industrin, såsom pappers- och cellulosa, gruv- och metall, bygg- och kemisk industri. Våra produkter främjar miljön genom rökgasrening, vattenrening och jordförbättring. Vi strävar efter ökad kundnytta med mindre miljömässig påverkan.

Nordkalk är en lokal leverantör med verksamhet vid mer än 30 orter huvudsakligen runt östersjön.

Företaget har 970 anställda. Nordkalk ingår i den familjeägda finska koncernen  Rettig Group.

Nordkalk i siffror

1898
Mer än 100 års verksamhet
996
Anställda
298 M€
Omsättning
9
Länder
21
Orter med gruvor
30+
Verksamhetsorter

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.