Nordkalk

Säkerheten börjar med mig

Ägare till Nordkalk Corporation

Rettig Group Ltd fick fullt ägarskap av Nordkalk 2010 och äger därmed 100% av aktierna i Nordkalk.

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer. Företaget eftersträvar hållbar och långsiktig värdetillväxt genom riskspridning och en ekonomi i balans.  

Läs mer om affärsområdena i Rettig Group

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.