Nordkalk

Säkerheten börjar med mig

Aktieägare för Nordkalk Corporation

Rettig Group Ltd fick fullt ägarskap av Nordkalk 2010 och äger därmed 100% av aktierna i Nordkalk.

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer. Företafet eftersträvar hållbar och långsiktig värdetillväxt genom riskspridning och en stark balans.

I Rettig Group ingår Rettig ICC – värmeelement och reglage av inomhustemperatur; Nordkalk – kalkstensbaserade produkter, Försäkringsaktiebolaget Alandia som intressebolag och Anchor – Rettig Groups interna investeringsverksamhet. 

logo icc

Rettig ICC
Europas ledande tillverkare av system för värmekomfort.
Läs mera


logo_alandia90px.jpg

Alandia
Sjöfarts-, pensions- och livförsäkringar
Läs mera 

logo nordkalk

Nordkalk  Nordeuropas ledande leverantör av kalkstensbaserade produkter. 
Läs mera


Anchor
Rettig Groups interna investeringsverksamhet
Läs mera

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.