Nordkalk

Säkerheten börjar med mig

Ledningsgrupp

Hannu Hautala
f. 1965
Chief Executive Officer
Diplomingenjör

Tarmo Tuominen
f. 1962
Deputy Chief Executive Officer
Chief Supply Chain Officer
M.Sc. (Geol.)

Marcel Gestranius
f. 1969
Chief Financial Officer
Filosofie Magister

Tomas Eriksson
f. 1968
Chief Commercial Officer
M.Sc. (Kemiingenjör)

Kari Vyhtinen
f. 1971
Chief Operations Officer
Diplomingenjör

Kari Vainio
f. 1955
Chief Legal Officer
Vicehäradshövding 

Taru Ämmälä
f. 1978
Chief Human Resources Officer
Ekonomie magister

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.