Nordkalk

Säkerheten börjar med mig

Värderingar, mission och vision

Våra värderingar – Öppenhet, rättvisa, anspråkslöshet, tillit och respekt – vägleder oss i alla våra verksamheter.

Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten såväl som ökad produktivitet inom jordbruket.

Mission 
Mer ren luft, vatten, mat och nödvändiga råmaterial med mindre resurser och utsläpp.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.