Nordkalk

Säkerheten börjar med mig

Värderingar, mission, vision och strategi

Våra värderingar – Öppenhet, rättvisa, anspråkslöshet, tillit och respekt – vägleder oss i alla våra verksamheter.

Mission
Vi tillhandahåller kalkstensbaserade produkter till ett stort antal industrier, och våra lösningar bidrar till renare luft och vatten liksom förbättrad produktivitet inom lantbruket. 

Våra strategiska fokusområden är 

  • Bra och säker arbetsplats
  • Säkrade råvarureserver
  • Expansionsmöjligheter
  • Enhetliga processer 


Vårt mål är lönsam tillväxt, vilket förutom organisk tillväxt kräver expansion. Att säkra våra kalkstensreserver är en förutsättning för vår verksamhet, och enhetliga processer behövs för att möjliggöra en ökad effektivitet. Tillväxt möjliggörs genom engagerad personal som arbetar på en bra och säker arbetsplats.

limestones_four_separately
Nordkalks strategi på en sida.pdf
137 kt, uppdaterad den 2017-10-25

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.