Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Hållbar utveckling baseras på lönsamhet

Lönsamhet är förutsättningen för hållbar utveckling som gagnar alla intressenter. Det betyder inte bara jobb och inkomst; det möjliggör för företag att förbättra, investera och fokusera på innovation – att skapa kunnande och produkter som svarar upp mot de globala utmaningar som klimatförändringar och ökande population kräver i form av mer resurser.

Kalksten är ett mångsidigt och ofta oersättligt råmaterial. Det behövs i flera industriella områden liksom inom miljövård och lantbruk. Variationen av applikationer hjälper oss att balansera ekonomiska fluktuationer.

Försäljning per kundsegment

Bygg
Metaller och gruvor
Papper och sellulosa
Miljö
Landtbruk
Övrig industri

Investeringar: granuleringsanläggningar i Polen och Sverige

En ny granuleringsanläggning i Slawno i Polen (foto nedan) är en av de större pågående investeringarna. Den öppnades under våren 2016, och servar den växande lantbruksmarknaden i Centraleuropa. Anläggningen kommer att sysselsätta 30 nya anställda.

Också i Landskrona i Sverige kommer en granuleringsanläggning tas i bruk i början av sommaren 2016. Den kommer att producera granuler för rökgasrening (FGD) ombord på fartyg och mindre industrier som står inför nya utsläppsgränser.

Granulation plant Slawno 2016

Vårt finansiella år 2015

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.