Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Säkerhet kommer alltid först på agendan

Säkerheten först – Nordkalks långsiktiga mål är noll olyckor och säkerhet är en integrerad del av allt vi gör.

Fokus är på säkerhetstänkande, att få medarbetarna mer medvetna om hur ens attityd påverkar sin egen och kollegornas säkerhet. Säkerhetsledning, processer och rutiner utvecklas kontinuerligt, såsom krävs av OHSAS 18001 standarden som Nordkalk uppfyller.

 Alla Nordkalks anställda uppmanas att rikta uppmärksamhet till arbetsmiljön och rapportera säkerhetsobservationer på arbetet och vid resor. Alla säkerhetsobservationer studeras och eventuella korrigerande åtgärder vidtas inom 2 månader som längst. Arbetsplatsolyckor rapporteras inom 24 timmar i alla Nordkalks länder. Hälsa och säkerhet är alltid högst upp på agendan vid interna möten.

Säkraste arbetsplatsen i stan

HS Case Tytyri 2015 wide

I Lojo, Finland, har Tytyrigruvan och anläggningen arbetat 1100 dagar utan olyckor (i början av juni 2016). Enheten blev offentligt erkänd för sin bedrift redan 2015 i den lokala tävlingen om säkraste arbetsplats i staden. Nordkalk vann i två av de fyra tävlingskategorierna; uppvisande av bästa säkerhetsutveckling och minst olyckor. Under 2016, blev företaget igen belönat för att inte ha haft några olyckor och för sitt säkerhetsledningssystem. Personalrepresentanterna menade att säkerhet är en del av gott samarbete och professionalism och att det har en hel del att göra med rätt attityd.


Hälsa & säkerhetsdata 2015

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.