Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Samma regler gäller för alla

Regler och föreskrifter för hälsa och säkerhet är desamma för Nordkalks egna personal som för alla besökare i Nordkalks lokaler.

I Finland finns en säkerhetsvideo online som guidar i detalj vad som förväntas på platsen, t.ex. i användning av skyddsutrustning, som alla besökare i Nordkalks fabriker ska titta på, antingen online i förväg eller på plats. Ett häfte med instruktioner till chaufförer levereras till alla transportföretag och andra entreprenörer i samband med t.ex. revisioner av Nordkalk.

Om en person anländer till en av Nordkalks anläggningar utan nödvändig säkerhetsutrustning, kommer personen förses med det. Nordkalks personal är skyldig att reagera omedelbart på eventuella brott mot säkerhetsföreskrifterna och vägleda personer på plats om säkert sätt att arbeta. Alla sådana incidenter ska rapporteras och ingå i säkerhetsstatistiken.

IMG 4080 1500

Chaufför Timo Koivula från E. Seppälä Transports besöker Nordkalks anläggning i Pargas två gånger per dag för att hämta upp en last med kalkstensmjöl. Timo bär all skyddsutrustning som krävs hos Nordkalk; dvs hjälm, skyddsglasögon , skyddsskor och varselkläder.


- Säkerhetsutrustning är ett modernt fenomen, det är en självklarhet, säger Timo, som anser att en investering i hälso- och säkerhetsfrågor är en mycket bra sak.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.