Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Tillsammans kan vi flytta berg!

Inom Nordkalk tror vi att vår framgång beror på var och en av oss, för tillsammans som individer formar vi Nordkalk.

Vi är stolta över vår professionella kompetens och kontinuerliga utveckling av kunnande och erfarenheter. Vi strävar efter en god och säker arbetsmiljö och bättre välmående bland personalen. Vi är alla ansvariga för att skapa en positiv och innovativ atmosfär på arbetsplatsen. Vi tar hand om miljön och arbetar säkert mot våra gemensamma mål.

Vi är alla ansvariga för att skapa en positiv och innovativ atmosfär på arbetsplatsen.

Active break

Hos Nordkalk är utveckling av välmående på jobbet, ett metodiskt arbete där utvecklingen följer kvartalsvisa föränderliga teman. Ett centralt tema under 2015 var "aktiviteter skapar glädje", genom vilken personalen uppmuntrades att leva ett mer aktivt liv både hemma och på arbetet. Fotot ovanför togs under en aktivitetspaus vid Nordkalks ledningsmöte.

Personal / land (totala antalet är 1000)

Finland
Sverige
Polen
Estland
Andra

Personalutveckling 2015

Personaldata 2015

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.