Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Personaldata

Personal / land (totala antalet är 1000)

Finland
Sverige
Polen
Estland
Andra

Antalet anställda var 976 i slutet av 2016. Många nya anställda började vid Nordkalk, men också långa karriärer är vanliga. 2016 hade 28 % av personalen arbetat för företaget I mer än 20 år. En av dem är Irja Salumets, som har arbetat i över 40 år vid Rakke i Estland.

Personal efter kön (%) 2015

Kvinnor
Män

Över 40 år lång karriär

Idag är decennielånga karriärer inte längre så vanliga, men på Nordkalk har vi flera exempel på sådana karriärer.

Irja Salumets har arbetat för Nordkalk och dess företrädare Rakke Lubjatehas i 42 år. Hon kom till Rakke kalkfabriks (Rakke Lubjatehas’) laboratorium i augusti 1974 från Tallinn Polytechnic Institute (numera Tallinn University of Technology). Under åren har Irja haft manga olika tjänster inom kvalitet och teknologi. Nu arbetar hon som Chief Technologist med kvalitetssäkring och kvalitet- och produktcertifiering som sina huvudsakliga arbetsuppgifter.

Enligt Irja, är förklaringen till hennes långa karriär noggrannhet, utvecklingsförmåga och envishet. Hon studerade vid kemi fackultetet i fem år, men visste lite om produktionsprocessen för kalkstensbaserade produkter när hon började jobba vid Rakkes kalkfabrik. Hon lärde sig på jobbet; de viktigaste lärarna var seniora kollegor och Sovietunionens ledande kalkproduktionsexpert, professor Monastõrjov’s bok som Irja säger att hon använder fortfarande idag.

Arbete kommer naturligt för Iria och enligt henne ska man inte tänka att man kan allt. Förutom viljan att lära sig, som ligger bakom Irias långa karriär, så har hon alltid funnit sitt arbete intressant. Hon är också nöjd med företaget i stort och hur laboratoriet har utvecklats till en modern anläggning.

Iria planerar att fortsätta arbeta åtminstone ett par år till. 2016 nominerade, the West-Viru County Government, Irja till “Bra anställd” för hennes långa karriär vid Nordkalk. En liknande bekräftelse gavs till en annan av Nordkalks anställda, Ivan Poznjak, som har arbetat 36 år i företaget. Kriteriet för nomineringen ”Bra anställd”, är åtminstone en 10 år lång anställning, en signifikant bidrag till utveckling av organisationen och social aktivitet.

Irja Salumets 600px

Borgmästaren Marko Torm delade ut utmärkelsen ”Bra anställd” till Irja på Estlands företagsdag den 6 oktober 2016.

Personal efter ålder 2015


Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.