Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Personaldata

Personal / land (totala antalet är 1000)

Finland
Sverige
Polen
Estland
Andra

Antalet anställda var 971 i slutet av 2015. I början av 2016, har ny personal anställts i Polen, där en ny anläggning är planerad att öppna under våren, vilket ökar det totala antalet anställda till ungefär 1000 personer. 

Personal efter kön (%) 2015

Kvinnor
Män

Personal efter ålder 2015


Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.