Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

En del av samhället

Rettig Groups värdering om öppenhet är grunden för Nordkalks kommunikation med grannar, lokalsamhälle och samhället i stort. Vi tror att genom att visa människor vad vi gör och vilka vi är, kan vi få och stärka den sociala acceptansen för vår verksamhet.

Bästa sättet att möta grannarna är att organisera lokala event och möten – öppna dörrar till allmänheten. Det internationella eventet European Minerals Day (EMD) som hålls vartannat år, är ett bra exempel på denna typ av samarbete. 2015 hölls EMD den sista helgen i september. Tillsammans med mer än 130 andra aktörer inom mineralindustrin i 25 länder, deltog Nordkalk med event i Estland, Finland och Sverige. Hundratals besökare tog tillfället i akt att lära sig mer om oss, kalksten och kalkbrytning.

Samarbete med skolor

Nordkalk samarbetar med ett antal skolor och universitet genom att t ex organisera studiebesök på våra anläggningar, erbjuda praktikplatser till studenter, genom att möjliggöra forskningsarbete och erbjuda sommarjobb. I Rakke i Estland, är en form av samarbete med en lokal skola, att Nordkalks specialister ger månatliga föreläsningar inom t ex kemi och geologi.

I Finland startade ett stipendieprogram under sommaren 2015, riktad till studenter i åldern 16-17 år. En av eleverna som anställdes var Ella Hytönen som arbetade i Pargas, på bilden med sin utsedda sponsor Jerker Söderblom.

Vatten och värme till samhället

Företag förser samhället med efterfrågade produkter och service och lokalsamhället med arbetstillfällen. I Nordkalks fall, drar vissa samhällen också nytta av biprodukter som skapas i produktionen. I Pargas och Tytyri i Finland, liksom i Köping i Sverige, levererar Nordkalk spillvärme från kalkugnarna till kommunernas fjärrvärmenät. Läs mer:

Nordkalk bidrar till att värma upp staden Köping

Staden Lojo får vatten från Nordkalk


Sponsring koncentreras till lokala och miljömässiga orsaker

Nordkalks sponsringsaktiviteter koncentreras till de lokala samhällen där företaget är verksamt. Fokus är på barn och ungdomar genom att stödja deras fritidsaktiviteter, mestadels sport. Ett av de många lag som mottagit sponsring under 2015 är Lärbro IF och deras tävling Spin of Hope.

Ett annat område för sponsringsaktiviteter är miljöprojekt i samarbete med forskningsinstitutioner eller organisationer. Sedan 2012 har Nordkalk ett 5 årigt åttagande till Baltic Sea Action Group (BSAG). Nordkalks mål är att reducera fosforbördan på Östersjön med hjälp av Nordkalks Fostop® produkter.

Kalksten för generationer

Kalkstensbrytning är en långsiktig verksamhet, och många av Nordkalks anläggningar har varit verksamma i decennier. Samhällen har växt upp runt gruvorna och fortsätter blomstra tack vare gruvorna. Vårt samhälle är beroende av tillgång på kalksten, vilket Nordkalk garanterar genom att kontinuerligt prospektera efter nya fyndigheter. I Sverige på norra Gotland, har förberedelserna för att öppna en ny kalkstenstäkt i Bunge pågått i mer än tio år p g a förlängningar av tillståndsprocessen.  

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.