Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Fjärrvärme i Köping

Sedan december 2013 levererar Nordkalk spillvärme till kommunens fjärrvärmenät. Det möjliggör för kommunen att minska sitt användande av fossila bränslen för uppvärmningen, vilket också minskar utsläpp.

Under vintern 2014/2015 bestod så mycket som 65 procent av kommunens fjärrvärme av spillvärme från Nordkalk och Yara. Det är ett rekord i Köping och visar hur den lokala industrin kan bidra till den cirkulära ekonomin.
En värmeväxlare installerad i rökgaskanalen på kalkugnen gör det möjligt att utvinna spillvärmen från ugnen. Beroende på verksamhets-förutsättningarna, kan upp till 14 MW levereras till fjärrvärmenätet. Under 2015 levererade Nordkalk 41 000 MWh, att jämföra med energin från ca en miljon liter olja.
 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.