Kontakta oss

Nordkalks experter till din tjänst

Integritetsskydd

Nedan redogörs för användningen av "cookies" på Nordkalk Oy Ab:s Internetsidor och för behandlingen av personuppgifter som lämnats via användarens webbplats.

Användningen av cookies
Cookies används allmänt på Internetsidor och således också på Nordkalks webbplats. Cookies är en liten textfil, som lagras i användarens dator. Med hjälp av cookies känner webbplatsen igen besökaren och kan följa med hur och när webbplatsen används. Med hjälp av dessa uppgifter kan Nordkalk utveckla sin webbplats så att den bättre betjänar besökaren.

Om du inte vill ta emot cookies, eller få meddelade om när de placeras i din dator, är det i de flesta webbläsare möjligt att ändra inställningarna så att inga cookies godkänns.

Personuppgifter
Nordkalks webbplats har några sidor där du kan lämna dina personuppgifter, t.ex. namn och e-postadress.. Vi frågar efter dina personuppgifter för att kunna svara på dina frågor, uppfylla dina önskemål, sköta våra kundrelationer och effektivera våra tjänster. Vi sparar dina personuppgifter tills vidare och kan eventuellt sända material om Nordkalk till dig också i framtiden.

Då du lämnar dina personuppgifter till Nordkalk via denna webbplats, ger du ditt samtycke till att personuppgifterna samlas in och används. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att uppgifterna används och begära att dina uppgifter stryks genom att skicka e-post till adressen info a nordkalk.com. Du kan också använda formulären under Ge feedback.

De personer som uppdaterar bolagets Internetsidor i Nordkalk har tillgång till personuppgifterna. Ifall det behövs för att uppfylla ett serviceönskemål, kan uppgifterna överlåtas till andra personer i bolaget. Nordkalk lämnar inte ut användarnas personuppgifter till personer utanför Nordkalkkoncernen.

Kontakt
Du kan när som helst ta kontakt med Nordkalk och kontrollera dina uppgifter. Vi korrigerar och stryker på begäran alla ofullständiga, felaktiga eller föråldrade personuppgifter. Använd formuläret under Ge feedback.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.