KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Fartygs rökgaser - kalk är nyckeln

Nordkalk, ledande tillverkare av högklassiga kalkstensbaserade produkter i Nordeuropa, och Envairtec GmbH, en specialist i miljöteknik för sjöfarten, erbjuder tillsammans en tillförlitlig lösning för rening av rökgaser från fartyg. Den torra skrubbmetod som utvecklats för fartyg använder den unika förmågan hos släckt kalk för att absorbera svavelföreningar i rökgaserna. Den släckta kalken är i form av granuler för att minimera damning och göra hanteringen enklare.

Minska svavelutsläppen från sjöfarten

Många redare utvärderar alternativ för att följa svaveldirektiv, på grund av högsta tillåtna svavelhalt i bränslet som används av fartyg som trafikerar på Östersjön, Nordsjön och i Engelska kanalen blir 0,1%. För att leva upp till de nya reglerna, har rederierna följande huvudalternativ att välja mellan:

  • Byta till dyrare lågsvavligt bränsle (<0,1% svavel)
  • Satsa på fartyg som använder alternativa drivmedel (till exempel LNG)
  • Montera skrubber på fartygen


Att installera en svaveldioxid-skrubber på ett fartyg är kostnadseffektivt, eftersom det gör det möjligt för fartyget att fortsätta använda billigare bränsle med en högre svavelhalt.

Det finns för närvarande två skrubber-lösningar: torr och våt. Ett effektivt och hållbart alternativ är att ta bort svavel med en torrskrubber med hjälp av släckt kalk. Torrskrubberns styrka är att metoden inte orsakar svavelutsläpp i luften eller havet och slutprodukten kan utnyttjas i olika applikationer.

Pålitlig service i Östersjöregionen

Den innovativa, nyckelfärdiga lösningen omfattar allt från produktion och leverans av absorbent samt återvinning av den absorberande slutprodukten. Leveranser till och från fartyg utförs av bulkbilar eller i särskilda behållare. Nordkalk säkrar tillgången på släckt kalk-granuler för sjöfartsnäringen i Östersjön och Nordsjön.

Det absorberade materialet innehåller huvudsakligen gips och kalciumkarbonat, och samlas direkt in efter att fartyget laddas med ny absorbent. Materialet kan återvinnas, med flera återanvändningsområden som cementindustrin, jordbruksteknik och olika markarbeten. Målet är 100% återvinning.

Vänligen kontakta oss för ytterligare information

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.