KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Nordkalk QL

Bränd kalk framställs genom att man kalcinerar krossad och siktad kalksten i en roter- eller schaktugn.

Kalkstenen (CaCO3) omvandlas då till kalciumoxid, det vill säga bränd kalk (CaO) och koldioxid (CO2) avgår. Denna reaktion, som kallas kalcinering och sker industriellt i temperaturer på ca 1.100° C eller mer. I en roterugn varar kalcineringsprocessen cirka 4-6 timmar; i en schaktugn tar kalcineringen ca 24-36 timmar.

Vänligen kontakta oss för ytterligare information

Henrik Nordholm
Henrik Nordholm
Försäljningschef
Papper och cellulosa, kemi
Lars  Wadmark
Lars Wadmark
Försäljningschef
Lantbruk
Jan Olars
Jan Olars
Försäljningschef
Stål- och gruvindustri
Håkan  Wernersson
Håkan Wernersson
Försäljningschef
Bygg & Anläggning

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.