KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

CE märkning

Byggmaterial

Nordkalk CL90-S Landskrona

CE certifikat
Prestandadeklaration

Nordkalk CL90-Q Storugns, Gotland

CE certifikat 
Prestandadeklaration

Kalkstensbaserade produkter och dolomitsten används som råmaterial i ett stort antal byggmaterial.

Kalciumkarbonat eller kalksten används för framställning av cement, som fyllnadsmedel i spackel, puts, tegel, takpapp, plastmattor, målarfärg, betong och lättbetong. Bränd kalk eller kalciumoxid används vid tillverkning av kalksandsprodukter där den släcks i processen och fungerar som bindemedel. Släckt kalk eller kalciumhydroxid används som bindemedel i spackel och puts. Dolomitsten används i framställningen av stenull.

Nordkalk utvecklar och säljer specialprodukter för alla de olika behoven inom byggmaterialindustrin. Nordkalks expertteam för byggmaterial-industrin utvecklar nya kundanpassade produkter och ger rådgivning till kunder.

Produkter

Limus är produktnamnet för Nordkalks kalkfillerprodukter för betongmarknaden.I produktsortimentet ingår åtta kalkfiller från fyra produktionsplatser, Ignaberga (Hässleholm), Uddagården (Falköping), Köping och Orsa.

Nordkalk Limus 15, Ingaberga

CE märkning
P
restandadeklaration
Produktblad

Nordkalk Limus 20, Orsa

CE märkning
P
restandadeklaration
Produktblad

Nordkalk Limus 25, Köping

CE märkning
Prestandadeklaration
Produktblad

Nordkalk Limus 40, Köping

CE märkning
P
restandadeklaration
Produktblad

Fin eller finare kalkstensfiller?

Med tillsats av kalkfiller ökas mängden pasta, vilket är ett villkor för att skapa rörlighet i betongen. Beroende på kalkfillrets fraktion påverkas betongens viskositet och stabilitet.

Ett grövre filler ger i huvudsak ett underlag för rörlighet, t ex då krossad ballast används.

Ett finare filler med en större specifik yta ger en högre viskositet och en bättre stabilitet. Kalkfiller kan med fördel användas i all typ av betong för att förbättra reologin.

Med tillsats av kalkfiller ges generellt en ökad hållfasthet, gäller såväl den tidiga hållfastheten som sluthållfastheten. En finmald kalkfiller, t ex Limus 15 ger bäst effekt vad gäller tidig hållfasthet.

Asfalt

För att få en behaglig och säker bilresa skall vägen vara av hög kvalitet.
För att detta skall uppnås är vägens jämnhet av stor betydelse.
För att minimera trafikstörningar i form av underhållsarbeten är även livslängden en viktig faktor.

En asfaltmassa av hög kvalitet och en väl uppbyggd och stabiliserad grund är en förutsättning och i alla dessa steg är vår kalk betydelsefull

Nordkalk KÖ 100, Köping

CE märkning
P
restandadeklaration
Pruduktblad

Nordkalk UD 200, Uddagården

CE märkning
P
restandadeklaration
Produktblad

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.