KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Säkerhetsdatablad

Nordkalk Säkerhetsdatablad uppdateras. Uppdaterat säkerhetsdatablad läggs till på Nordkalk webbplats. Om du har ett brådskande behov av säkerhetsdatablad kontakta Nordkalk-försäljningen.

Bränd kalk

Dolomit

Kalkmjölk

Terra GTC

Terra KC

Säkerhetsdatablad på finska sidan här,  på andra språkversioner på den engelska sidan.

C-mix

Kalciumkarbonat

Enrich

Släckt kalk

Wollastonit

  • Nordkalk Wollastonit

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.