KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Nordkalks Applikationer

Mark & Bygg

Kalksten är det mest använda byggnadsmaterialet i världen. Det används ofta i byggandet av vägar, tillverkning av betong och andra byggmaterial.


Lantbruk & Trädgård

Kalkstensbaserade produkter används i jordbruket för att öka markens pH samt i djurfoder. Nordkalks foderprodukter är tillverkade av den bästa och renaste kalkstenen.


Miljö

Nordkalk erbjuder ett brett utbud av kalkbaserade produkter för miljötillämpningar, från behandling av dricksvatten till rening av avloppsvatten. Kalkprodukter används också för att neutralisera industriavloppsvatten och rökgasrening.


 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.