KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Beläggningar och Bindemedel

Beläggningar

Mineral som fyllnadsmedel används i färgindustrin för att förbättra egenskaper och kostnadseffektiviteten. Nordkalk har ett brett utbud av tekniska mineralprodukter baserade på wollastonit och kalciumkarbonat. Kalciumkarbonat är det mest använda fyllnadsmedlet i färger medan wollastonit används i speciella tillämpningar där det erbjuder unika fördelar jämfört med traditionella fyllnadsmedel.

Lim

Nordkalk C-Series torr kalcit och Nordkalk wollastonit används som fyllnadsmedel i lim. De påverkar bland annat reologiska egenskaper och färg. Wollastonit används främst som ett förstärkande fyllnadsmedel.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.