KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Cellulosa

Kalk i tillverkning av cellulosa

Bränd kalk spelar en central roll i ett modernt cellulosabruk. Tack vare kalk kan de kemikalier som används i en massafabrik återvinnas, vilket minskar miljöpåverkan. Ren och homogen kalk och säkra leveranser är viktigt för industrin.

Ca 250 kg bränd kalk behövs för att producera ett ton pappersmassa. Normalt ersätts 3-4% med ny kalk, medan den resterande delen återbränns för återvinning av kemikalier.

Cellulosaindustrin använder också kalkprodukter till rening av vatten och vätgaser. För detta ändamål används bränd kalk, släckt kalk eller kalkstensmjöl.

paperrolls rgb lowres

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.