KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Cellulosa

Kalk i tillverkning av cellulosa

Bränd kalk spelar en central roll i ett modernt cellulosabruk. Tack vare kalk kan de kemikalier som används i en massafabrik återvinnas, vilket minskar miljöpåverkan. Ren och homogen kalk och säkra leveranser är viktigt för industrin.

Ca 250 kg bränd kalk behövs för att producera ett ton pappersmassa. Normalt ersätts 3-4% med ny kalk, medan den resterande delen återbränns för återvinning av kemikalier.

Cellulosaindustrin använder också kalkprodukter till rening av vatten och vätgaser. För detta ändamål används bränd kalk, släckt kalk eller kalkstensmjöl.

Koll på kausticering

Kausticeringens kraftfulla kretslopp är viktig vid pappersmassatillverkning. I en perfekt värld är kretsloppet självförsörjande på bränd kalk. I verkligheten tillkommer föroreningar från ved och kemikalier som gör att processen behöver balanseras upp med ny bränd kalk, eller i vissa fall kalksten. Det är här vi som kalkleverantör kan göra skillnad.

Nordkalks råvaror är särskilt noga utvalda för att ge en slutprodukt som liknar den kalk som redan finns i kausticeringsapplikationen. Det handlar såklart om en ren och homogen kalksten. Men också om att vi anpassar hur vi bränner produkten i våra kalkugnar för få bästa reaktiviteten för varje applikation. Förståelsen för de specifika krav som finns hos varje kund är en värdefull del av vårt erbjudande.

paperrolls rgb lowres

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.