KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Gruvindustrin

Djupt samarbete - samarbete genom processen

Kalk är viktigt för att reglera olika processer inom gruvindustrin. Bränd och släckt kalk samt kalkstensmjöl används både i anrikningsanläggningar och för metallutvinning.

Anrikningsanläggningar använder ofta kalkmjölk gjord av bränd kalk som släcks i anläggningen eller släckt kalk för att reglera pH-värden. Att hålla rätt pH-värde, i till exempel flotationsprocessen, är avgörande för att nå högt utbyte från malmen ur gruvan.

Tc e300 line between tanks medres-Forprintuse

Kalkprodukter behövs också för att behandla obrukbart eller överflödigt processvatten eller regnvatten innan detta återvänder till naturen. Kalk höjer pH-värdet, vilket gör att utfällda metaller stannar i områden med gruvavfall. Kalksten används ofta i områden med gruvavfall och som en del i processerna efter att gruvan lagts ned.

Vidare är kalk en viktig produkt som används i brytning under jord. Kalk förbättrar stabilisering av fyllnadsmedel, stärker konstruktioner och minskar risken för kollaps.

Vårt mångsidiga utbud av produkter tillsammans med vår expertis finns med i hela processen, från brytning under jord till raffinering.

Vänligen kontakta oss för ytterligare information

Erik Degerstedt
Erik Degerstedt
Key Account Manager
Stål-, gruv- och kemisk industri

Ladda ned Nordkalk Stål och gruvbroschyr

Skriv din e-postadress i fältet och klicka på "sänd", så får du vår omarbetade broschyr med e-posten.

Obligatoriska fält


Integritetsskydd

Cover page stål och gruv.png

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.