KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Gruvindustrin

Djupt samarbete - samarbete genom processen

Kalk är viktigt för att reglera olika processer inom gruvindustrin. Bränd och släckt kalk samt kalkstensmjöl används både i anrikningsanläggningar och för metallutvinning.

Anrikningsanläggningar använder ofta kalkmjölk gjord av bränd kalk som släcks i anläggningen eller släckt kalk för att reglera pH-värden. Att hålla pH-värden på den nivå som krävs garanterar ett högt utbyte från gruvan.
Kalkprodukter behövs också för att behandla obrukbart eller överflödigt processvatten eller regnvatten innan detta återvänder till naturen. Kalk höjer pH-värdet, vilket gör att utfällda metaller stannar i områden med gruvavfall. Kalksten används ofta i områden med gruvavfall och som en del i processerna efter att gruvan lagts ned.

Vidare är kalk en viktig produkt som används i brytning under jord. Kalk förbättrar stabilisering av fyllnadsmedel, stärker konstruktioner och minskar risken för kollaps.

Vårt mångsidiga utbud av produkter tillsammans med vår expertis finns med i hela processen, från brytning under jord till raffinering.

Tytyrikaivaus.jpg

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.