KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Kemi och Gödning

Kemisk industri

Chemistry.jpg

Den kemiska industrin använder kalkstensbaserade produkter i neutralisering och rening av process- och avloppsvatten, och som råvara och fyllnadsmedel i olika kemiska processer. Till exempel behövs både kalkstensprodukter och släckt kalk för att producera den kalciumklorid som sprids på vägar för att minska damm och halkrisk.

Gödningsmedel

Structure liming.jpg

Bördigheten i en jord är direkt proportionell mot dess kalkhalt. De flesta fält och trädgårdsväxter behöver kalk som näring samt ett absorberande ämne för andra näringsämnen. Genom att förbättra växternas förmåga att absorbera näringsämnen, minskar Nordkalks produkter effektivt utsläppen av näringsämnen i vattendragen.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.