KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Plast och Gummi

Mineralfyllnadsmedel används i plast- och gummiapplikationer för att ändra mekaniska-, termiska- och ytegenskaper, ersätta dyrare råvaror och för att underlätta processerna. För detta segment erbjuder Nordkalk ett brett utbud av kvaliteter baserade på wollastonit och kalciumkarbonat.

Wollastonit och kalcit används i flera plast- och gummiapplikationer, till exempel:

  • Bildelar
  • Elektriska och elektroniska industrikomponenter
  • Däck
  • Rör
  • Profiler
  • Packningar och tätningsmedel

Nordkalk plast- och gummifiller kan också med fördel användas i flera applikationer. Genom att välja rätt fraktion, som passar både din applikation och materialhantering, ges rätt förutsättningar till optimal användning av kalk som mineralfyllnadsmedel.

Läs mer på våra sidor om wollastonit eller Nordkalk plast- och gummifiller.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.