KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Mark & Bygg

Kalksten är det mest använda byggnadsmaterialet i världen. Det används ofta i byggandet av vägar, tillverkning av betong och andra byggmaterial.

Infrastruktur

Markstabilisering
Kalkbaserade stabiliseringsprodukter används för markstabilisering av våt och mjuk lerjord och möjliggör byggandet vid svåra förhållanden. Med kalkstensbaserade stabiliseringsprodukter kan en stark och hållbar grund uppnås på ett kostnadseffektivt sätt på alla jordarter, även i krävande förhållanden. Det är en miljövänlig och kostnadseffektiv lösning jämfört med alternativa metoder.

Nordkalk Terra

Vägbyggen

Nordkalks produkter används som fyllnadsmedel i asfalt. Det förbättrar avsevärt asfaltens hållbarhet. Att använda kalk som fyllnadsmedel i asfaltmassa är en kostnadseffektiv lösning eftersom livslängden blir längre. Industriellt producerad kalkfyllnad är också en kvalitativ, homogen och miljövänlig produkt. Studier visar att kalk är det mest tillförlitliga och hållbara fyllnadsmedlet för asfalt.
Nordkalk Terra används som vidhäftingsmedel inom Asfalt, för att binda bitumen till ballastmaterialet.

Nordkalk Terra

Ballast för vägbygge

Nordkalks ballast används vid framställning av mineralasfaltblandningar samt för att bygga frostlagerskydd och grundläggande fundament. De används också i byggandet av vägar med den högsta trafikintensiteten.
Nordkalks ballast kännetecknas av god vidhäftning med asfalt, avsevärd hårdhet, kubitet och motståndskraft mot frysning, även mot saltlösningar. 

Ballast

Byggnadsmaterial

Kalkstensmjöl är det mest använda byggnadsmaterialet i världen. Denna status är ett resultat av de goda fysikaliska och kemiska egenskaper som kalk besitter. Kalksten är ett mineral, därför bryts det inte ned, inte heller krymper eller expanderar.
Nordkalks kalkstensmjöl tillverkat av vit marmor från Pargas (Finland) eller Forsby / Köping (Sverige), används i produkter där hög kvalitet och vit färg krävs, till exempel gips och murbruk, vita betongfasader, i färgstarka ytskikt och i den vita substansen som används för vägmarkeringar. Andra användningsområden är råvaror i olika byggprodukter såsom betong, kakel, takprodukter, fibercementplattor och gipsskivor samt i avjämningsmassor.

Nordkalk Limus

Ballast för byggbranschen

Nordkalks produkter används i produktion av betongprodukter, prefabricerade element och marksten. Alla produkter uppfyller de högsta kraven på europeiska standarder.

Ballast

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.