Nordkalk

Säkerheten börjar med mig

Nordkalkkoncernen i korthet

Nordkalk är den ledande leverantören av kalkstensbaserade produkter och lösningar i Nordeuropa, med starkt fotfäste i Centraleuropa.

Vi levererar viktiga råmaterial till flera olika industrier och fokuserar på hållbara lösningar som hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan. Våra lösningar bidrar till ren luft och rent vatten samt ökad produktivitet inom jordbruk.

Vi är verksamma på mer än 30 orter i Europa och har alltid ett nära samarbete med våra kunder. Vårt företag har cirka 870 anställda och 2019 omsatte vi nästan 300 miljoner euro. Nordkalk ägs av Rettig Group.

Nordkalk i siffror

1898
Mer än 100 års verksamhet
870
Anställda
290 M€
Omsättning
10
Länder
24
Orter med gruvor
30+
Verksamhetsorter

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.