Nordkalk

Säkerheten börjar med mig

Nordkalkkoncernen i korthet

Nordkalk är Nordeuropas ledande leverantör av kalkstensbaserade produkter.

Vi erbjuder nödvändiga råmaterial till ett stort antal industrier såsom pappers- och cellulosaindustrin, stål- och gruvindustrin, bygg- och kemi-industrin. Våra lösningar bidrar till renare luft och vatten liksom en ökad produktivitet inom lantbruket.

Med produktion på mer än 20 orter i Östersjöregionen, Centraleuropa, Norge och Turkiet, är vi alltid nära våra kunder. Företaget sysselsätter cirka 950  personer, varar 150 i Sverige, och hade en omsättning på 300 miljoner euro 2018. Nordkalk ägs av Rettig Group.


Nordkalk i siffror

1898
Mer än 100 års verksamhet
950
Anställda
300 M€
Omsättning
10
Länder
22
Orter med gruvor
30+
Verksamhetsorter

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.