Nordkalk

Säkerheten börjar med mig

Certifikat

Nordkalks verksamhet är ISO-certifierad inom områdena miljö, kvalitet och arbetsmiljö, (ISO-9001:2015, ISO-14001:2015 samt ISO-18001:2007).

Certifikat på estniska, finska, tyska, polska och ryska finns under de lokala sidorna.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.