Nordkalk

Säkerheten börjar med mig

Certifikat

På grund av den rådande pandemisituationen har vår externa revisor DQS förlängt giltigheten av våra certifikat med sex månader. Certifikaten ISO 9001 och ISO 14001 är nu giltiga till 1 februari 2022 och OHSAS 18001-certifikatet till 30 september 2021.

ISO-certifikaten inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö (ISO-9001:2015, ISO-14001:2015 samt ISO-18001:2007) täcker vår verksamhet i den utsträckning som nämns i certifikaten.

Certifikat på estniska, finska, tyska, polska och ryska finns under de lokala sidorna.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.