Historia

Tillväxt sedan 1898

Tillväxt sedan 1898

1898: Alltings början

Den 26 november 1898 hölls konstituerande bolagsstämma för Pargas Kalkbergs Aktiebolag. Till verkställande direktör utnämndes eldsjälen bakom det nya bolaget, hemmansägaren Otto Moberg från Pargas. Moberg var en man med visioner som insåg vikten av att koncentrera och effektivera den existerande kalkproduktionen i Pargas. År 1904 anställdes bergsingenjören, sedermera bergsrådet Emil Sarlin som sakkunnig i bolaget. Han kom sedan att verka som bolagets verkställande direktör under 50 år.
I dagbrottet i Pargas bröt man kalksten, som sedan brändes och såldes till bl.a. pappersbruk, järnbruk, och sulfitcellulosafabriker och på 1910-talet inleddes cementtillverkningen. Krossad kalksten användes främst som jordbrukskalk.

1910: Verksamheten inleds i Villmanstrand

År 1910 inleddes verksamhet också i Villmanstrand och den första schaktugnen byggdes. Fram till idag har de två orterna utgjort kärnan i Parteks kalkverksamhet i Finland.

1914

 Första cementugnen tas i drift i Pargas. 

1940 och 1950

Under 1940 och 1950-talet expanderar aktiviteterna i den finska byggmaterialindustrin. 

1970 - 1990

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.