Historia

Tillväxt sedan 1898

Historia 1970 - 1990

1970-talet: Nytt namn, nya behov

Ända till slutet av 1960-talet och en bit in på 1970-talet användes kalken fortfarande främst till byggmaterial, inom cellulosaindustrin och som jordbrukskalk. Men i och med att Finland fick en modern stålindustri uppstod ett behov av nya kvaliteter av bränd kalk. Nu inleddes den process- och produktutveckling som pågår än idag.

Under 1970- och 1980-talen satsade man också starkt på att utveckla ett konkurrenskraftigt koncept för jordbrukskalk. Då kom gruvorna i Siikais och Vampula med i bilden.

1980-talet: Nytt mål

I början av 1980-talet fattades två anmärkningsvärda beslut, som skulle komma att ha stor betydelse för den framtida utvecklingen. Den största kalkstensfyndigheten i Norden, Storugns på Gotland, införlivades med Parteks verksamhet genom grundandet av ett samföretag med Euroc Mineral. Vid samma tid bildades också ett annat samföretag med det schweiziska företaget Plüss-Staufer och Ruskealan Marmori i Finland

I mitten av 1980-talet var Parteks kalkverksamhet så stark, att man hade som målsättning att bli Nordens ledande kalkproducent.  

1991: Självständigt företag

Bolagiseringen av kalkverksamheten genomfördes i augusti 1991 då Nordkalk Oy Ab grundades. 

År 1996 övertogs kalkbränningsverksamheten vid Rautaruukki i Brahestad och år 1997 vid SSAB Tunnplåt i Sverige.

1990-talet: Baltikum och Polen med

 Baltikum kom med i bilden; i Estland köptes en kalkstens- och en dolomitgruva och år 1998 förvärvades Estlands ledande producent av kalciumoxid, Rakke Lubjatehase AS.


Nordkalk började expandera i Polen och det första kontoret öppnades i Gdansk år 1997. Bolagets namn blev Partek Nordkalk Polska Sp. z.o.o. År 1999 förvärvades en kalkfabrik och en kalkfyndighet i Slawno, cirka 120 km sydost om Warszawa.

21. århundradet

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.