Historia

Tillväxt sedan 1898

Historia 21. århundradet

2000: Verksamheten i Polen utvidgas

Under det nya århundradet har Nordkalk fortsatt stärkt sin position på den europeiska marknaden genom flera investeringar i Polen.

I Szczecin i norra Polen togs en en ny malningsanläggning i bruk i början av år 2000.

Nordkalk införskaffade kalkstensföretaget Miedzianka i södra Polen, en av de största kalkfyndigheterna i landet. 

2005-2007: Internationella inköp

Hösten 2005 köpte Nordkalk kalkfabriken Alekseevka i S:t Petersburgsregionen. Fabriken är belägen i en by med samma namn, ca 120 km västerut från S:t Petersburg.

Nordkalk ansöker om tillstånd för kalkbrytning i Bunge Ducker på norra Gotland. Tillståndsansökan kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning. Rättprocessen fortsätter ännu.

Det norska bolaget NorFraKalk AS, som till hälften ägs av Nordkalk Corporation och Franzefoss Minerals AS, startade en kalkugn i Verdal i november 2007. 

2010: Förändringar i Nordkalks ägarstruktur

Den 19.5.2010 undertecknade Rettig Group ett köpekontrakt tillsammans med Nordkalks övriga aktieägare, vilket innebar att Rettigs innehav i Nordkalk steg från 49 % till 100 %. Rettig Group hade en liten minoritetsandel fr o m 2003.

2015: One Nordkalk

Nordkalk förnyar sin verksamhetsmodell och organisation den 1 april 2015. Tre divisioner och fyra nivåer av utvecklings- och supportfunktioner ändrades till funktionsansvar på koncernnivå. Grunden för ”One Nordkalk” verksamhetsmodell är enhetliga processer genom hela företaget, med ledningsgruppens medlemmar som leder processerna. 

Nordkalk expanderade år 2016 verksamheten i Polen. I Slawno, Polen, togs en ny granuleringsanläggning i bruk i juni 2016.

2017: Expanderingen till Turkiet

2017 expanderade Nordkalk verksamheten till Eskibalikli i Turkiet tillsammans med det lokala samföretaget Nordeka Maden A.Ş. Eskibalikli kalkstensgruva finns i nordvästra Turkiet. Produktionskapaciteten ökades i slutet av 2018, då den nya krosslinjen invigdes. 

2018 firades att Nordkalk fyllde 120

Jordbrukaren och kalkproducenten Otto Moberg från Pargas grundade Pargas Kalkberg Aktiebolaget den 26 november 1898. Nordkalk fortsätter dess arv idag genom att bryta sten i Pargas, men och fungerar numera i tio länder.

2019: Samarbete med ArcelorMittal

2019 började Nordkalk operera världens största stålproducent ArcelorMittals kalkugnar i Eisenhüttenstadt i Tyskland. Samarbetsavtalet undertecknades den 14 mars 2019. Avtalet ger Nordkalk bra förutsättningar att växa i Centrala Europa. Nordkalk kan utnyttja sitt omfattande kunnande och sin beredskap inom kalk business. 

2019: Ny organisationsmodell

I början av 2019 startades ett förändringsprogram med avsikten att förbättra Nordkalks prestationsförmåga och lönsamhet på lång sikt. Nu skall Nordkalk ge fart åt detta förändringsprogram genom att byta affärsmodell. Den nya modellen baserar sig på tre regioner: Nordeuropa, Mellaneuropa och New Businesses. Nya modellen kommer att träda i kraft den 1 november 2019.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.