Nordkalk

Säkerheten börjar med mig

Historia 21. århundradet

2000: Verksamheten i Polen utvidgas

Under det nya århundradet har Nordkalk fortsatt stärkt sin position på den europeiska marknaden genom flera investeringar i Polen.


I Szczecin i norra Polen togs en en ny malningsanläggning i bruk i början av år 2000.


Nordkalk införskaffade kalkstensföretaget Miedzianka i södra Polen, en av de största kalkfyndigheterna i landet. 

Aalla aktiviteter i Polen koncentrerades 1.3.2005 till bolaget Nordkalk Sp. z o.o.

2005-2007: Internationella inköp

Hösten 2005 köpte Nordkalk kalkfabriken Alekseevka i S:t Petersburgsregionen. Fabriken är belägen i en by med samma namn, ca 120 km västerut från S:t Petersburg.

Nordkalk ansöker om tillstånd för kalkbrytning i Bunge Ducker på norra Gotland. Tillståndsansökan kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning. Rättprocessen fortsätter ännu.

Det norska bolaget NorFraKalk AS, som till hälften ägs av Nordkalk Corporation och Franzefoss Minerals AS, startade en kalkugn i Verdal i november 2007. 

2010: Förändringar i Nordkalks ägarstruktur

Den 19.5.2010 undertecknade Rettig Group ett köpekontrakt tillsammans med Nordkalks övriga aktieägare, vilket innebar att Rettigs innehav i Nordkalk steg från 49 % till 100 %. Rettig Group hade en liten minoritetsandel fr o m 2003.

2015: One Nordkalk

Nordkalk förnyar sin verksamhetsmodell och organisation den 1 april 2015. Tre divisioner och fyra nivåer av utvecklings- och supportfunktioner ändrades till funktionsansvar på koncernnivå. Grunden för ”One Nordkalk” verksamhetsmodell är enhetliga processer genom hela företaget, med ledningsgruppens medlemmar som leder processerna. 


Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.