Nordkalk

Säkerheten börjar med mig

Styrelseordförande

Matts Rosenberg 133 162

Matts Rosenberg
f.1977
Ekonomie doktor
Styrelseordförande 

João Ney Colagrossi 133 162

João Ney Colagrossi 
född 1955
Ingenjör inom metallurgi
Medlem fr.o.m. 2018 

Raimo Lind 133 162

Raimo Lind
Född 1953
Filosofie Magister
Medlem fr.o.m. 2018

Medlem

Thomas Ekström 133 162

Thomas Ekström
f. 1967
Ekonomi magister
Medlem fr.o.m. 2019 

Thomas Landell 133 162

Thomas Landell
f. 1984
Medlem fr.o.m. 2017

Anders Dahlbom 133 162

Anders Dahlblom
Född 1974
Ekonomi magister 
Medlem fr.o.m. 2018

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.