Nordkalk

Säkerheten börjar med mig

Värderingar, mission, vision och strategi

Våra värderingar – Öppenhet, rättvisa, mod, tillit och respekt – vägleder oss i alla våra verksamheter.

Mission
Vi tillhandahåller kalkstensbaserade produkter och lösningar som är nödvändiga för produktiviteten inom lantbruket samt för att rena luft och vatten. 

Strategi 

  • Öka utbudet av kalkstensprodukter och cirkulära produkter
  • Arbeta för tillväxt inom Lantbruk, Bygg och Kemisk industri
  • Geografisk tillväxt via förvärv och partnerskap
  • Säkra våra kalkstensreserver

limestones_four_separately
Strategi 2020
179 kt, uppdaterad den 2020-03-12

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.