Nordkalk

Säkerheten börjar med mig

Värderingar, mission, vision och strategi

Våra värderingar – Öppenhet, rättvisa, mod, tillit och respekt – vägleder oss i alla våra verksamheter.

Mission
Vi utvecklar och tillhandahåller kalkstensbaserade lösningar som är nödvändiga för produktiviteten inom lantbruket, för att rena luft och vatten samt för många kritiska industriella processer som stål och papper och cellulosa.

Strategi 

  • Öka utbudet av kalkstensprodukter och cirkulära produkter
  • Arbeta för tillväxt inom Lantbruk, Bygg och Kemisk industri
  • Geografisk tillväxt via förvärv och partnerskap
  • Säkra våra kalkstensreserver

limestones_four_separately

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.