En bra arbetsplats

Engagerad och motiverad personal är en av nycklarna till lönsam tillväxt. Nordkalk vill vara en mycket god och trygg arbetsplats. Aktiviteter som stöder välmående, utvecklingsdiskussioner, balans mellan arbete och fritid är några av de redskap som används och personalens nöjdhet mäts årligen.

Good place to work.jpg

VI FÖRBINDER OSS ATT

  • vara en bra arbetsplats med engagerad personal
  • utveckla personalens välmående och kunnande
  • uppmuntra till öppen kommunikation
  • etablera en god ledarskapskultur som beaktar mångfalden
  • årligen följa upp personalens nöjdhet. 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.