Etisk verksamhet

Dagens affärsomgivning förutsätter att ett företag följer lagar och förordningar. I Nordkalk anser vi att en etisk affärsverksamhet har stor betydelse inom vår bransch och vi förbinder oss därför till en etisk företagskultur i alla länder där vi är verksamma. Våra etiska direktiv beskriver principerna för vår verksamhet och de gäller alla Nordkalks anställda.

shutterstock 603945917

VI FÖRBINDER OSS ATT

  • upprätthålla en hög affärsetik och integritet samt respektera de mänskliga rättigheterna
  • se till att verksamheten följer lagar och förordningar, Rettig Groups policyer och Nordkalks etiska regler
  • möta människor med respekt och behandla dem jämlikt
  • behandla våra leverantörer rättvist och respektfullt. Våra regler är transparenta och grundar sig på leverantörernas etiska regler. Vi följer systematiskt upp att reglerna följs. 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.