Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Ansvar för land, vatten och biodiversitet

Gruvor behöver stora landområden och förändrar landskapet. Återställningsplanerna för en gruva finns med redan när verksamheten inleds. Vattenresurserna och avloppsvattnet kontrolleras kontinuerligt. Miljövärden och biodiversitet beaktas under gruvans hela livstid. Allt för att minimera miljöpåverkan och lämna området i samma eller bättre skick än det var när verksamheten inleddes.

filtrag5

Läs mera på engelska: Responsibility for land, water and biodiversity

VI FÖRBINDER OSS ATT

  • göra upp långsiktiga planer gällande mark- och vattenanvändning som täcker gruvans hela livstid. När brytningen upphör återställs gruvan i naturligt skick eller får ett nytt användningsändamål
  • utveckla heltäckande planer för vattenresurser och hantering av avloppsvatten
  • beskriva hur en gruva ska återställas när brytningen upphör och hur det ska finansieras
  • identifiera och skydda hotade arter på gruvområdena och upprätthålla ett register över naturens biodiversitet.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.