Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Utmanande marknadsförutsättningar fortsatte

Marknadsförutsättningarna på Nordkalks huvudmarknader fortsatte att vara utmanande under 2016, pådriven av en trög ekonomi och övertillgång av kalk på Europamarknaden. Oavsett det, ökade omsättningen i Finland, Nordkalks största marknad och även lite i Polen, den tredje största marknaden. Nordkalks näst största marknad, Sverige, släpade efter förra året.

Bland Nordkalks största kundsegment, ökade efterfrågan inom byggnation i jämförelse med 2015, medan stål & gruvindustrin tog igen mot slutet av året efter en svagare start. Försäljning av GCC (papperspigment som produceras av vårt dotterbolag Suomen Karbonaatti Oy) minskade markant i jämförelse med 2015.

Efterfrågan inom Nordkalks mindre segment, som lantbruk och miljö, förbättrades under 2016. Så var också fallet med stål-  och gruvsegmentet, efterfrågan inom papper & cellulosa och kemi stärktes under andra halvan av 2016 efter en trög start. 

Omsättning 2012 - 2016

EBITDA 2012 - 2016


Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.