Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Ekonomisk stabilitet och lönsam tillväxt

Ekonomisk stabilitet är en förutsättning för framgång i all slags affärsverksamhet, men i synnerhet i sådana branscher som kräver långsiktiga investeringar. Den långsiktiga utvecklingen ska stärkas, kalkstensreserverna tryggas för kommande behov och fokus ska ständigt vara på att kunderna är nöjda. Hållbarhet betonas i alla våra beslut.

Antti Lehstonen WP 20151118 10 31 28 Rich  highres

Omsättning & EBITDA 2017–2019 

Turnover & EBITDA 2017-2019

Turnover MEuro
EBITDA

Läs mera på den engelska sidan

VI FÖRBINDER OSS ATT

  • växa lönsamt på lång sikt och därmed skapa värde för nuvarande intressegrupper och kommande generationer
  • trygga tillgången till kalksten långt in i framtiden
  • vara en långsiktig, lojal partner för våra kunder
  • erbjuda arbetsplatser och betala skatt på lokal nivå
  • vara transparenta i vår rapportering
  • betona hållbarheten i alla beslut och åtgärder.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.