Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

En bra arbetsplats

Engagerad och motiverad personal är en av nycklarna till lönsam tillväxt. Nordkalk vill vara en mycket god och trygg arbetsplats. Aktiviteter som stöder välmående, utvecklingsdiskussioner, balans mellan arbete och fritid är några av de redskap som används och personalens nöjdhet mäts årligen.

Personel Miedzianka 2017 5903 36 800

Läs mera på engelska: Good place to work

VI FÖRBINDER OSS ATT

  • vara en utmärkt arbetsplats med engagerad personal och stödja en bra balans mellan arbetsliv och fritid

  • utveckla personalens kunnande
  • etablera en god ledarskapskultur som baserar sig på våra värderingar öppenhet, rättvisa, mod, tillit och respekt
  • årligen följa upp personalens nöjdhet. 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.