Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

En trygg arbetsplats

En trygg och bra arbetsplats är ett av Nordkalks strategiska fokusområden. Vi strävar kontinuerligt mot vårt mål, som är noll olyckor. Vårt engagemang i hälsa och säkerhet (H&S) har högsta prioritet och är en del av all vår verksamhet, såväl när det gäller vår egna anställda som våra underleverantörer.

NK ammatit par56

Läs mera på engelska: Safe place to work

VI FÖRBINDER OSS ATT

  • vara en trygg arbetsplats där varken personalen eller någon annan som befinner sig i våra utrymmen råkar ut för någon olycka
  • bygga upp en positiv inställning till säkerhetsfrågor och uppmuntra alla anställda till ett säkerhetstänkande och säkerhetsbeteende som främjar en olycksfri arbetsmiljö
  • utveckla personalens kompetens i säkerhetsfrågor.
  • försäkra oss om att underleverantörerna förstår och följer våra regler för hälsa och säkerhet
  • prioritera hälsa och säkerhet i alla beslut och situationer. 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.