Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Etisk verksamhet

I Nordkalk följer vi lagar och förordningar och ser det som en förutsättning för etisk affärsverksamhet. Vi stöder också utvecklingen av en etisk affärskultur i alla våra verksamhetsländer. Företagets etiska direktiv beskriver de etiska principerna för affärsverksamheten och de gäller alla i hela Nordkalk.

shutterstock 603945917

Läs mera på engelska: Ethical behavior

VI FÖRBINDER OSS ATT

  • idka affärsverksamhet i enlighet med gällande lagar och förordningar, Rettig Groups policyer och Nordkalks etiska direktiv
  • upprätthålla en hög affärsetik och integritet
  • möta människor med respekt och behandla dem jämlikt; vi respekterar de mänskliga rättigheterna
  • endast samarbeta med affärspartner som agerar ansvarsfullt och etiskt
     

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.