Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Säkerhet kommer alltid först på agendan

Säkerheten först – Nordkalks långsiktiga mål är noll olyckor och säkerhet är en integrerad del av allt vi gör.

Fokus är på säkerhetstänkande, att få medarbetarna mer medvetna om hur ens attityd påverkar sin egen och kollegornas säkerhet. Säkerhetsledning, processer och rutiner utvecklas kontinuerligt, såsom krävs av OHSAS 18001 standarden som Nordkalk uppfyller.

Alla Nordkalks anställda uppmanas att rikta uppmärksamhet till arbetsmiljön och rapportera säkerhetsobservationer på arbetet och vid resor. Alla säkerhetsobservationer studeras och eventuella korrigerande åtgärder vidtas inom 2 månader som längst. Arbetsplatsolyckor rapporteras så snart som möjligt i alla Nordkalks länder. Hälsa och säkerhet är alltid högst upp på agendan vid interna möten.


På toppen i världen inom säkerhet  

Nordkalk mottog under våren 2016, ett certifikat för att ära vårt säkerhetsarbete, från Finnish Zero Accident Forum, det finska arbetsmiljöinstitutet. Baserat på resultatet under 2015 var Nordkalk klassificerad i nivå 1 -  i världstoppen! 

Varje år delar Zero Accident Forum ut utmärkelser med klassificeringar av säkerhetsnivå till de medlemmars arbetsplatser som framgångsrikt har lyft fram sin arbetsmiljösäkerhet. Utmärkelsen med klassificering av säkerhetsnivå följer en utvärdering av frekvens och allvar i olyckorna vid arbetsplatsen. Dessutom behöver systemen för utredning av arbetsmiljöolyckor och rapporteringen av allvarliga situationer av fungera ordentligt.

Vyhtinen Lindstedt Virolainen

Certifikatet för Nordkalk mottogs av produktionsdirektör Kari Vyhtinen (vänster) och säkerhetschef Juha Virolainen (höger). Ett av Nordkalks skyddsombud, processingenjör Ossi Lindstedt också med på fotot.

Hälsa & säkerhetsdata 2016

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.