Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Hälsa- och säkerhetsdata

Säkerhetsobservationer 2010 - 2016

Nordkalk Group

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.