Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Samma regler gäller för alla

Regler och föreskrifter för hälsa och säkerhet är desamma för Nordkalks egna personal som för alla besökare i Nordkalks lokaler.

I Finland finns en säkerhetsvideo online som guidar i detalj vad som förväntas på platsen, t.ex. i användning av skyddsutrustning, som alla besökare i Nordkalks fabriker ska titta på, antingen online i förväg eller på plats. Ett häfte med instruktioner till chaufförer levereras till alla transportföretag och andra entreprenörer i samband med t.ex. revisioner av Nordkalk.

Om en person anländer till en av Nordkalks anläggningar utan nödvändig säkerhetsutrustning, kommer personen förses med det. Nordkalks personal är skyldig att reagera omedelbart på eventuella brott mot säkerhetsföreskrifterna och vägleda personer på plats om säkert sätt att arbeta. Alla sådana incidenter ska rapporteras och ingå i säkerhetsstatistiken.

Lappeenranta main gate 600px

I Finland, förbättrades säkerheten vid anläggningar och täktområden genom att implementera elektronisk åtkomstkontroll vid de största anläggningarna. Från början av 2016 har inträde till dessa anläggningar krävt en säkerhetsutbildning och ett separat åtkomstpass. Alla som vistas på området måste se en säkerhetsvideo som ger instruktioner om t ex säkerhetsutrustning. Videon kan ses online innan besökaren kommer till anläggningen eller i början av besöket. 

Åtkomstkontroll och säkerhetsutbildning kommer stegvis att implementeras även på de andra anläggningarna.  

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.