Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Högklassig verksamhet

Hela vår verksamhet är certifierad och ledningssystemet är det verktyg som hjälper oss att kontinuerligt förbättra vår prestanda. I programmet “One Nordkalk” förenhetligas alla processer och förbättrar därmed effektiviteten, garanterar att företaget leds på ett ändamålsenligt sätt och att alla regler och direktiv efterföljs. Vi lever i en process av ständig förbättring och personalen kan komma med förbättringsförslag och belönas för dem.

IMG 9588 worker Tytyri

Läs mera på den engelska sidan: Quality of all activities

VI FÖRBINDER OSS ATT

  • öka effektiviteten, undvika onödigt arbete, minska misstag och kostnader
  • arbeta för ständig förbättring
  • harmonisera och förenhetliga processerna inom affärsverksamheten
  • implementera modern teknologi, som digitala lösningar
  • se till att vårt dagliga arbete löper smidigare än förut. 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.