Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Klimatpåverkan

Kalkindustrin är och förblir en energikrävande bransch. Det finns både fysiska och kemiska begränsningar för hur stor förbättring det teoretiskt sett är möjligt att uppnå. Nordkalk arbetar aktivt med frågor i anknytning till energieffektivitet och klimatpåverkan. Viktiga åtgärder för att minska våra utsläpp är att optimera produktionsprocesserna, blanda olika slags bränslen och använda miljövänliga transportsätt. Andra sätt att minska vår klimatpåverkan är att ta till vara och återanvända värmen från kalkugnarna och hitta på nya sätt att lagra energi med hjälp av kalk.

shutterstock 756985897

 

Läs mera på engelska: Climate impact

VI FÖRBINDER OSS ATT minska utsläppen till luft genom att

  • förbättra vår energieffektivitet och följa upp att årets mål förverkligas
  • ta avgörande steg mot fossilfri verksamhet
  • använda minst 10 % av vår investeringsbudget (3 års rullande medeltal) till miljövänligare teknologi och automatiserad utsläppskontroll
  • välja logistiska alternativ  med små utsläpp – sjö- eller tågtransporter när det är möjligt. Sträva till större nyttolast och alternativa bränslen vid lastbilstransporter
  • godkänna en ny åtgärd för koldioxidreduktion varje kvartal.


Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.