Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Effektiv användning av naturresurser

Nordkalk strävar efter att använda allt råmaterial med målet 100% materialeffektivitet, vilket är sunt både från ett finansiellt och miljömässigt perspektiv.

Åtgärderna för att skapa materialeffektivitet inkluderar användande av alla sidoprodukter: sidosten som bryts i tillägg till kalkstenen, slam som produceras i flotationsprocessen, filterdamm som skapas i alla ugns- och malningsanläggningar och rester från kalkbränning och släckning. Nordkalk hjälper också sina kunder genom att hantera deras sidoprodukter i processen på ett hållbart sätt.

Under 2016 ökade Nordkalk materialeffektiviteten från 94,3% till 96,6%, tack vare fokus på försäljning av kalkfilterdamm och speciellt av märgel.

Sidosten används för att bygga infrastruktur, t ex vägstabilisering, flygplatser och vindkraftparker. Förutom den inhemska marknaden i Finland, skeppades stenprodukter till Baltikum och Ryssland för infrastrukturprojekt förra året.

Allt stenmaterial från Nordkalk är CE märkt, vilket stödjer försäljningen liksom en ökad miljömedvetenhet i samhället. Att betala ett pris för transporten av sten ska jämföras med att börja bryta sten i orörda områden nära byggnadsplatserna och samtidigt dumpa redan brutet material någon annanstans.

Sidosten är typiskt för Finländska täkter av geologiska skäl. I Villmanstrand och Pargas täkterna i Finland, representerar sidosten ungefär en tredjedel av alla utbrutna stenprodukter.

Materialeffektivitet

Förädlad och såld sten
Deponerad
Använda sidoprodukter

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.