Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Många möjligheter vid efterbehandling

En aspekt på brytning är dess påverkan på landskapet: öppna gropar är synliga i naturen. Nordkalk har en efterbehandlingsplan för var och en av sina täkter. I en del täkter är det möjligt att efterbehandla områden som inte längre används samtidigt som brytning pågår i andra delar. Exempel på detta kan ses i täkten Karinu i Estland och Ignaberga och Uddagården i Sverige.

Så snart brytning har upphört, kan täkten försvinna helt från radarn, efter att den har jämnats ut och vegetationen har tagit över

I djupare täkter är målet med efterbehandling, förutom säkerhet, att bidra till det omgivande landskapet och ta de lokala behoven i beaktande. Gamla täktområden kan fungera som frilufts- eller till och med naturskyddsområden.

Tytyri mine museum pop-down restaurant

** Kuva **: Terhi Anttila

Testområde för hissar och gruvmuseum under jord  

Många aktiviteter äger rum i Nordkalks underjordsgruva i Tytyri, Finland, i de delar som inte längre används för brytning. Globalt verksamma finska KONE Corporation har en testanläggning för höghushissar i gruvan sedan 1998. Där finns nio test schakt, varav fem kom till nyligen. I två av schakten är djupet 317 meter. Testanläggningen är en viktig del av KONEs utvecklingsarbete.

Inne i gruvan driver staden Lojo en upplevelsegruva som inkluderar olika aktiviteter och en festlokal. Det är en unik plats att organisera ett event på – 80 meter under markplan. Läs mer om museet på deras hemsida.

På Uddagården i Sverige och vid Storugns på Gotland har en motorsportbana byggts i en avslutad del av täkten, och vid Storugns har också mark upplåtits för en vindkraftsanläggning.  

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.