Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Säkra tillgången till råmaterial

Tillgång till råmaterial är hjärtat i Nordkalks verksamhet. Prospektering, letande efter nya reserver, är ett kontinuerligt arbete för att säkra stenreserver för generationer framöver.

Nordkalk har gruvor vid 21 orter i fem länder. Fyndigheterna representerar olika geologiska åldrar, varierande från 180 miljoner år till 1900 miljoner år. Det ger olika fysiska och kemiska karaktärer på stenen, som möjliggör för Nordkalk att erbjuda den mest lämpliga kvaliteten för varje applikation.

Nordkalk bryter mer än 13 miljoner ton sten årligen. Det representerar en liten del av kända reserver, men nya måste säkras med långa perspektiv. Lokala kalkstensreserver är nödvändiga, därför att många industrier och miljöändamål förlitar sig på det. Att frakta kalksten från långa avstånd skulle bli dyrt och skapa onödiga utsläpp, och kan leda till att industrier flyttar från de nordiska länderna.

Brytning är hårt reglerat och tillståndsprocessen kan lätt ta flera år. Tillståndsansökningar kräver omfattande miljöutredningar för att garantera att negativ påverkan på miljön hålls på en godtagbar nivå.

En aspekt på att öppna en ny gruva eller utöka befintlig verksamhet är den sociala acceptansen för planerna. Innan en tillståndsansökan lämnas in, ordnar Nordkalk samrådsmöten med lokalsamhället, grannar och myndigheter för att svara på och ta hänsyn till människors oro.
Trots tydliga fördelar med verksamheten, det absoluta behovet av kalksten i samhället och miljöskyddande åtgärder, är social acceptans inte alltid lätt att få. På Gotland har Nordkalk förberett öppnandet av en ny kalkstenstäkt sedan 2006. 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.