Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Tillsammans kan vi flytta berg!

Inom Nordkalk tror vi att vår framgång beror på var och en av oss, för tillsammans som individer formar vi Nordkalk.

Vi är stolta över vår professionella kompetens och kontinuerliga utveckling av kunnande och erfarenheter. Vi strävar efter en god och säker arbetsmiljö och bättre välmående bland personalen. Vi är alla ansvariga för att skapa en positiv och innovativ atmosfär på arbetsplatsen. Vi tar hand om miljön och arbetar säkert mot våra gemensamma mål.

Vi är alla ansvariga för att skapa en positiv och innovativ atmosfär på arbetsplatsen.
Nordkalk poster Smokefree  250px EN

På Nordkalk är utvecklingen av välmående på arbetet ett metodiskt arbete som vägleds genom kvartalsvisa förändrade teman. Ett av de centrala teman som pågick hela året 2016 var “Ett rökfritt Nordkalk”. Det implementerades först i Finland och kommer succesivt de närmaste åren att införas i de övriga länderna baserat på den finska modellen. Stöd erbjöds till personalen för att sluta röka och från början av 2017, är Nordkalk en rökfri arbetsplats i Finland. Det betyder att man inte är tillåten att röka eller använda andra tobaksprodukter under arbetstid, vid arbetsplatsen eller i dess närhet. Den rökfria arbetsplatsen gäller alla anställda, lärlingar, besökare, samarbetspartners och entreprenörer.

2016 års kvartala teman  var livsstil, motion, vila och balans mellan arbete och fritid. 

Personal / land (totala antalet är 1000)

Finland
Sverige
Polen
Estland
Andra

Personalutveckling 2016

Personaldata 2016

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.