Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Personaldata

Personal / land (totala antalet är 1000)

Finland
Sverige
Polen
Estland
Andra

Antalet anställda var 976 i slutet av 2016. Många nya anställda började vid Nordkalk, men också långa karriärer är vanliga. 2016 hade 28 % av personalen arbetat för företaget I mer än 20 år. En av dem är Irja Salumets, som har arbetat i över 40 år vid Rakke i Estland.

Personal efter kön (%) 2016

Kvinnor
Män

Personal efter ålder 2016

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.